HBI ramen + deuren. Altijd een lichtpunt.

Impressum

| CONTACTGEGEVENS

HBI Holz-Bau-Industrie
GmbH & Co. KG
Soltauer Straße 40
27386 Hemsbünde
Duitsland

Tel. + 49 4266 933-0
Fax + 49 4266 457

info@hbi-fenster.de

Vertegenwoordigd door de directeur:
Harald Höhns.

Registerrechtbank Bremen HRA 12317
BTW-ID-nr.: DE 114533342

Pers. aanspr. vennoot.:
HBI Holz-Bau-Industrie
Beteiligungs-GmbH, hoofdkantoor Bremen
Registerrechtbank Bremen HRB 4207
Vertegenwoordigd door de directeur:
Harald Höhns

Verantwoordelijk voor de inhoud van de internetpagina:
Harald Höhns

Aansprakelijkheids-
uitsluiting:

Aansprakelijkheid voor inhouden

De inhouden van onze pagina's werden met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhouden. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 TMG (Duitse telemediawet) volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk voor de eigen inhouden op deze pagina's. Volgens §§ 8 t/m 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieders echter niet verplicht, verstrekte of opgeslagen externe informatie te bewaken of te zoeken naar omstandigheden die op een illegale activiteit wijzen. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Een hieraan gekoppelde aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsovertreding. Bij bekend worden van dergelijke wetsovertredingen zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. KG behoudt zich het recht voor, te allen tijde de beschikbaar gestelde informatie te corrigeren en aan te vullen.

De afbeeldingen kunnen ook toebehoren, speciale uitvoeringen en andere omvangen tonen die niet tot het standaard leverings- en dienstenaanbod behoren. Op grond van de beeldschermweergave zijn kleurafwijkingen ten opzichte van originele kleuren mogelijk.

Aansprakelijkheid voor links

Onze internetpagina bevat links naar internetpagina's van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze internetpagina's. Wij kunnen dan ook geen garantie verlenen voor de inhoud van derdenpagina's. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of provider van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het tijdstip van de koppeling gecontroleerd op wetsovertredingen. Wederrechtelijke inhouden waren op het tijdstip van de koppeling niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen voor een wetsovertreding niet mogelijk. Zodra ons wetsovertredingen bekend worden, zullen wij dergelijke links per omgaande verwijderen.

Copyright

De door HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. KG opgemaakte inhouden en werken op deze internetpagina zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van commercialisatie buiten het kader van het auteursrecht is een onze schriftelijke toestemming vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen bedoeld voor particulier, niet-commercieel gebruik. In zoverre de inhouden op deze pagina niet werden opgemaakt door HBI Holz-Bau-Industrie GmbH & Co. KG, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name worden inhouden van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks een overtreding van het auteursrecht constateren, verzoeken wij om een dienaangaande mededeling. Zodra ons rechtsovertredingen bekend worden, zullen wij dergelijke inhouden per omgaande verwijderen.

Delen van dit impressum werden opgemaakt met impressum-generator.de

ˆ